Fizioterapija je z leti dokazala svojo učinkovitost in pomembnost vključevanja v rehabilitacijski proces za izboljšanje določenih stanj. Da bi se uporabnost fizioterapije prilagodila vsakemu posamezniku, je fizioterapija na domu rešitev za vse, ki so storitev do sedaj odklanjali zaradi pomanjkanja časa, nedostopnosti zaradi lokacije itn.

Fizioterapija na domu

Fizioterapija na domu je ciljno usmerjena in specializirano prilagojena posamezniku. Ni vam potrebno razmišljati o transportu in ostalih izgubah pri času, saj z vsemi pripomočki pridemo kar na dom. Ko se odločate, ali bi preizkusili fizioterapijo na domu, vas ne silimo, da se odločite za nas, ampak vam predstavimo vse prednosti izvajanja fizioterapevtske obravnave, ki jo izvajamo kar v udobju vašega doma. Med fizioterapevtsko obravnavo gre za večje udobje in manjši stres, ki se lahko pojavi zlasti pri strankah, ki imajo težave z mobilnostjo, premikanjem, prevozom itn.

Zakaj se odločiti za fizioterapijo na domu?

1. Domače okolje – večja sproščenost (Pacient je v svojem domačem okolju bolje orientiran, bolj sproščen in suveren, kot kadar se fizioterapija izvaja v drugi ustanovi.)

2. Prilagojeno okolje (Ker je pacient v svojem domačem okolju, se vsi pripomočki in vse aktivnosti brezhibno prilagodijo z namenom boljšega počutja in večjega dosega uspešnosti.)

3. Večja doslednost (Ker se fizioterapija odvija kar na domačem naslovu pacienta, je manjša verjetnost, da bi prišlo do časovne zamude ali stiske s prevozom itn.)

4. Večja motivacija (Pogosto se dogaja, da so pacienti bolj motivirani v svojem domačem okolju, saj so bolj sproščeni in orientirani.)

Fizioterapija na domu - motivacija

5. Individualna obravnava (Velika prednost fizioterapije na domu je to, da so pacienti prioritetno obravnavani individualno. S tem se tudi lažje odprejo in zaupajo ob kakih težkih situacijah. Čisto vsaka fizioterapevtska obravnava se prilagodi individualnim potrebam in ciljem.)

Fizioterapija na domu in slabosti

1. Omejen obseg storitev (V primerih, ko pacienti za boljšo rehabilitacijo potrebujejo določeno elektroterapijo, ki zahteva neprenosljivo opremo, le-to potemtakem ni možno opravljati na domu.)

2. Omejen prostor (Velika verjetnost je, da v domačem okolju pacienta ni dovolj velikega prostora za izvajanje določenih vaj itd.)

Fizioterapija na domu - omejitev prostora

Za koga je fizioterapija na domu primerna?

Fizioterapija na domu v največ primerih pride v poštev pri rehabilitaciji zaradi poškodb, možganske kapi, starostnih omejitev, neaktivnosti in drugih razlogov.

Posamezniki, starejši od 60 let, se pogosto srečujejo s težavami pri mobilnosti, ravnotežju, ohranjanju optimalne funkcionalnosti in suverenosti. Fizioterapija na domu v takih primerih omogoči lažji dostop do obravnav.

Posamezniki z omejenimi telesnimi sposobnostmi (dolgotrajna invalidnost, nepokretnost itd.) so zlasti zaradi napornega transferja v drugo okolje izjemno primerni za fizioterapijo na domu.

Posamezniki z dolgotrajnimi bolečinami, ki so že dlje časa kronične, so potrebni individualne obravnave. S fizioterapijo na domu se glede na domače okolje stranka hitreje prilagodi in sprosti.

Otroci s težavami v motoričnem razvoju lahko prav tako zaradi boljšega vzdušja in večje sproščenosti prakticirajo fizioterapijo na domu. Na ta način se otrok lažje vključi v proces obravnave.

Izjemno primerni posamezniki so še vsi, ki:

  • imajo nevrološke bolezni,

  • jih je doletela možganska kap,

  • za hojo zmeraj potrebujejo pripomočke (npr. bergle),

  • okrevajo po hujši operaciji,

  • so imeli premajhno število obiskov fizioterapije v javnem sektorju in bi želeli več,

  • želijo individualen pristop,

  • predolgo čakajo na fizioterapevtsko obravnavo v rehabilitacijskem centru in drugje,

  • imajo Parkinsonovo bolezen,

  • imajo željo po časovno fleksibilnih fizioterapevtskih obravnavah.

Kako motivirati pacienta?

Fizioterapevtska obravnava je veliko bolj uspešna, če je stranka zagnana in pozitivna. Veliko je v motivaciji fizioterapevta, a tudi stranka mora izkazovati zanimanje in željo po uspehu.

Veliko je posameznikov, ki jim je po določeni neugodni pridobljeni patologiji upadla življenjska volja in včasih kdo potrebuje motivatorja tik ob sebi. Fizioterapevt na ta način stranki lahko pokaže, da z nekaj truda pride do izboljšanja. Fizioterapevt se zato trudi, da so vaje, pripomočki in celotna fizioterapevtska obravnava zanimivi in zmeraj drugačni.

Fizioterapija na domu - motivacija

Večja motivacija se lahko zgodi tudi zaradi domačega okolja, ker je stranka bolj sproščena in se bolje počuti. Stranka je lahko bolj suverena in sigurna pri izvajanju določenih vaj ravno zaradi poznavanja domačega okolja.

Fizioterapevt mora poskrbeti, da celotna obravnava poteka pozitivno naravnano, saj razmišljanje in naravnanost k uspešnosti poskrbi ne le za fizično, ampak tudi za psihično stanje stranke.

Ko fizioterapevt vzpostavi dober, odprt in sproščen odnos s stranko, je prva stopnička motivacije že pridobljena.

Glede na začetno načrtovanje in zastavitev fizioterapevtske obravnave lahko pri določenih strankah pride do odstopanj tekom terapije in zastavljena ocena uspešnosti na začetku lahko v vmesnem času upade. Če pride do tega, mora fizioterapevt poskrbeti, da stranka ostane motivirana kljub vmesnim rezultatom.

Kako pogosto je priporočljivo, da se fizioterapija na domu izvaja?

Za vsakega pacienta posebej se določi, kako pogosto je potrebno izvajati fizioterapevtsko obravnavo. Že na brezplačnem prvem pregledu, ki ga opravi naš fizioterapevt, se lahko pacientu okvirno pove, koliko bo potrebnih terapij za dosežen rezultat. Glede na motivacijo in zagnanost pacienta se čas lahko bistveno skrajša. Najpogosteje se fizioterapija na domu izvaja enkrat do dvakrat tedensko, a se pogostost razlikuje glede na posamezne potrebe in cilje. Če je stanje bolj akutno, se fizioterapevtska obravnava lahko izvaja tudi večkrat na teden. Priporočljivo je, da se pacient drži načrta zdravljenja kljub  vmesnim možnim spremembam in prilagoditvam.

Kaj vse se opravi v sklopu fizioterapevtske ocene?

Zbiranje informacij se pred pričetkom fizioterapevtske ocene začne kot prva točka. Zbere se medicinska zgodovina, trenutne težave, pretekle poškodbe in/ali bolezni ter omejitve. Ko stranko spoznamo, takoj začnemo z inspekcijo. Že med samo pripravo na obravnavo opazujemo gibanje, motoriko in suverenost stranke. Opazujemo tudi (a)simetrijo drže in omejitve pri gibanju. Naslednja točka je gibljivost, kar pomeni, da se preveri gibljivost v sklepih telesa. Uporabijo se različni testi, ki vključujejo pasivne, aktivne in aktivno – asistirane gibe. Nato se preverita mišična moč in ravnotežje, prav tako z uporabo različno primernih testov. Funkcionalnost se lahko oceni že na samem začetku – pri inspekciji, saj pokaže, kako se stranka znajde v svojem okolju in kakšno stopnjo suverenosti izkazuje pri vsakodnevnih opravilih. Oceni se stopnja bolečine in nato se pripravi načrt fizioterapevtskih obravnav.

Kateri pripomočki pridejo v poštev za izvajanje fizioterapije na domu?

Terapevtska miza: Fizioterapevt se mora pred prvo fizioterapevtsko obravnavo prepričati, ali ima stranka v svojem domu dovolj prostora za terapevtsko mizo. Miza namreč omogoča večjo udobnost, boljše sodelovanje in kvalitetnejšo obravnavo.

 

Terapevtska žoga: V poštev pridejo žoge različnih velikosti, saj ima vsaka svoj namen. Glavna značilnost vseh je uporabnost za izvajanje različnih razteznih in krepilnih vaj.

 

Elastični trak: En način za dobro izvajanje krepilnih in razteznih vaj ter povečanje obsega gibljivosti je uporaba elastičnega traku.

 

Toplotne in hladilne obloge: V primerih oteklin, vnetij in bolečin se lahko uporabljajo toplotne ali hladilne obloge. Toplotna obloga zmanjšuje napetost mišic, hladilna obloga zmanjšuje oteklino.

 

Elektrostimulacija: Naprava, ki nudi elektrostimulacijo, je prav tako prenosna in možna za izvedbo na terenu. Uporablja se za spodbujanje mišičnih kontrakcij, zmanjšanje bolečine in izboljšanje krvnega obtoka.

 

Pripomočki za hojo: Če ima stranka težave s hojo ali ravnotežjem, se ji ponudi hodulja ali bergle za večjo stabilnost. Fizioterapevt stranko nauči pravilne uporabe.

 

Vadbena oprema: Fizioterapevt s seboj prinese različne vrste uteži, ki pomagajo pri hitrejši regeneraciji in pridobitvi mišične moči.

 

Pripomočki za ravnotežje: Velikokrat se uporabi tudi blazina ali deska za ravnotežje. Obe sta odlični za spodbujanje izboljšanja ravnotežja in krepitve dobre propriocepcije ter koordinacije.

Katere fizioterapevtske metode se izvajajo v sklopu fizioterapije na domu?

Terapevtska vadba

 

Fizioterapevt lahko sestavi specializirano terapevtsko vadbo, ki pomaga obnoviti mišično moč, gibljivost, ravnotežje in vsesplošno funkcionalnost telesa. Vaje se lahko izvajajo z lastno težo ali pa s pripomočki (uteži, elastike, žoge, ravnotežna deska itd.).

 

Terapevtska masaža

 

V poštev pridejo različne tehnike masaže, ki pripomorejo k sproščenim mišicam, zmanjševanju bolečin in boljši cirkulaciji.

 

Elektroterapija

 

Fizioterapevt si s seboj na teren lahko vzame tudi npr. TENS (transkutana električna živčna stimulacija) napravo, ki spodbudi mišično krčenje in zmanjša bolečino.

 

Toplotna terapija

 

Za zdravljenje poškodb, bolečin in vnetij se v uporabo uspešno vključuje toplotna terapija, kamor uvrščamo vroče obkladke, grelne blazinice ali parafinske kopeli.

 

Poleg zgoraj naštetih fizioterapevtskih metod pa se uporabljajo tudi druge, kot so hladilna terapija, mobilizacija sklepov, dihalne vaje, raztezanje itn. Fizioterapevt določi najboljše metode zdravljenja glede na stanje, potrebe in cilje.

Podjetje Fiziogib in fizioterapija na domu

Fizioterapija na domu se je izkazala za uspešno, če je rehabilitacijski plan uspešno izvršen. Ne odlašajte in nas pokličite na telefonsko številko, nam pošljite e-mail sporočilo ali izpolnite spletni obrazec. Eden od naših fizioterapevtov vas bo kontaktiral in se z vami dogovoril za prvo fizioterapevtsko obravnavo.

Avtor članka: diplomirana fizioterapevtka Monja Habjanič